Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 83 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin lotowo - zegarowy - Strona 9 Drukuj
Spis treści
Regulamin lotowo - zegarowy
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ IX

Konstatowanie przylotu gołębi

1. Do zegarów, których konstrukcja nie przewiduje używania tulejek do jednego otworu można wkładać tylko jedną obrączkę kontrolną. W przypadku większej ilości obrączek kontrolnych odbicie to należy unieważnić.
2. Do zegarów, w których należy używać tulejki, do jednej tulejki można wkładać tylko jedną obrączkę kontrolną. Tulejkę należy wrzucić do zegara otworem w dół. W przypadku gdyby do zegara wrzucono tulejkę otworem do góry, albo też wrzucono do zegara obrączkę kontrolną bez tulejki odbicie zalicza się z czasem konstatowania następnego ważnego odbicia, a w razie braku takiego, unieważnia się.
3. Każdy zegar po konstatowaniu winien posiadać możliwość dokonania dwóch końcowych kontrolnych odbić.
4. Odbicia na taśmie muszą być czytelne, gdyż w przeciwnym razie ulegają unieważnieniu.
5. W przypadku, gdy w czasie konstatowania gołębi zegar ulegnie awarii, tj.
a. przestanie chodzić,
b. zerwie się taśma zegarowa,
c. zostanie podniesiony bęben zegara lub pokrywa bębna zegara,
d. zegar nadmiernie się spóźnia lub śpieszy, zegar może być przez właściciela otwarty, a znajdujące się w nim obrączki kontrolne konstatowane do sąsiedniego zegara.
6. Właściciel otwartego w ww. sposób zegara zobowiązany jest dostarczyć zegar do komisji w czasie otwierania zegarów z założoną przy nastawieniu zegara taśmą. W przypadku niedostarczenia zegara uzyskane wyniki z sąsiedniego zegara nie mogą być uznane.
7. Dyferencja zegarowa może wynosić najwyżej do ą 5 minut na dobę, tj. 12,5 sekundy na godzinę. Dyferencja jest to różnica wyrażona w sekundach pomiędzy pierwszym odbiciem zegara przy rozruchu, a ostatnim odbiciem dokonanym przy otwarciu zegara. Zegary wykazujące dyferencję przekraczającą 5 minut na dobę należy unieważnić. Dyferencję dodatnią, czyli przyśpieszenie nie odejmuje się, natomiast dyferencję ujemną, czyli opóźnienie dodaje się w całości do wszystkich czasów konstatowania obrączek kontrolnych odbitych na taśmie.
8. Gołębie wracające z lotu bez obrączki kontrolnej nie mogą uzyskać konkursu (nagrody). Konkurs można uzyskać tylko gołębiem, który powrócił z obrączką kontrolną do tego gołębnika, z którego został wysłany na lot.
9. Wszystkie gołębie uczestniczące w locie muszą być konstatowane do zegara w kolejności wejścia do gołębnika.
10. W przypadku, gdy hodowca lotuje z dwóch gołębników położonych na jednej posesji dopuszcza się konstatowanie gołębi do dwóch zegarów równolegle, z tym, że przy wyliczaniu listy konkursowej systemem komputerowym dyferencję zegarową oblicza się z jednego zegara, tj. tego, który więcej się spóźnia. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej dyferencji przez jeden zegar, unieważnia się go, a odbite czasy gołębi w drugim zegarze są ważne z jego dyferencją.
11. W przypadku, gdy konkurs nie zostanie wyczerpany do czasu wyznaczonego na otwarcie zegarów i przechodzi na następną dobę, pozwala się na dalsze konstatowanie obrączek bez otwierania zegarów. W celu zapobieżenia ewentualnym późniejszym przypadkom mogącym spowodować unieważnienie zegara, we wszystkich zegarach, dokonuje się zbiorowego kontrolnego odbicia, które zamyka jeden i otwiera drugi okres konstatowania. Zegary, w których dokonano kontrolnego odbicia należy ująć protokolarnie określając ilość konstatowań do chwili odbicia kontrolnego. Obowiązek wstawienia się z zegarami mają posiadacze ESK. Zegary, których nie dostarczono na kontrolne odbicie unieważnia się.
12. Czas trwania konkursu ustala się na okres od przylotu pierwszego gołębia do momentu stwierdzenia przylotu 20 % gołębi w stosunku do ilości gołębi wkładanych na lot. Konkurs ten nie może trwać dłużej niż jedną dobę na każde rozpoczęte 100 km do odległości 1000 km, a przy odległości powyżej 1000 km najwyżej 14 dni. W przypadkach lotów katastrofalnych, gdy przeciętne szybkości spadają poniżej 750 m/min, kolejność przylotu należy ustawić według czasu odbitego na taśmie zegarowej przy uwzględnieniu różnic odległościowych w stosunku do średniej odległości lotu.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"