Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin lotowo - zegarowy - Strona 6 Drukuj
Spis treści
Regulamin lotowo - zegarowy
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ VI

Komisje zegarowe

1. Dla sprawnego przeprowadzania czynności związanych z nastawianiem i otwieraniem zegarów w lotach konkursowych powołuje się w Oddziałach - Oddziałowe Komisje Zegarowe.
2. Oddziałowe Komisje Zegarowe powołuje się na zebraniach przedlotowych Oddziału na sezon lotowy gołębi dorosłych i młodych.
3. Oddziałowej Komisji Zegarowej przewodniczy wybrany przewodniczący, a w skład Komisji wybiera się w zależności od liczebności Oddziału i ilości sekcji w Oddziale nie mniej niż 3 osoby. Zaleca się, aby każdą sekcję reprezentował jeden przedstawiciel.
4. Zarząd Oddziału może powołać dodatkowe Komisje Zegarowe, lecz muszą one spełniać wymogi rozdziału V punkt 2 a i b.
5. Wszystkich czynności zamykania i otwierania zegarów dokonują Komisje Zegarowe.
6. Zadaniem Komisji Zegarowej przy nastawianiu zegarów jest :
a. przegląd zegarów przez ich zamknięciem,
b. podpisanie i opieczętowanie taśmy zegarowej,
c. zawieszenie plomby na zegarze,
d. danie sygnału do odbicia zegarów (rozruch zegarów),
e. dokonywanie wtórnego odbicia zegara, zaś przy zegarach elektronicznych z drukarkami ? tylko jedno odbicie,
f. przy zegarach Benzing CC zapisać w protokole numer kodu,
g. zaplombowanie zegara,
h. sporządzenie końcowego protokołu nastawionych zegarów.
7. Zadaniem Komisji Zegarowej przy odbiorze zegarów jest :
a. wpisanie do protokołu numeru ostatniego otworu w zegarze,
b. danie sygnału do końcowego odbicia zegarów,
c. kontrola plomb zegarów, szkieł i zamknięć zegarów,
d. dodatkowe odbicie zegarów kontrolnych w razie potrzeby,
e. kontrola poprawności i czytelności wypisania list startowo - zegarowych, ich podpisanie i stemplowanie na każdej kartce,
f. powołanie zespołów odbierających zegary,
g. rozdawanie zegarów zespołom odbierającym,
h. kontrola taśm zegarowych i czasów przylotu gołębi na listach startowo ? zegarowych po zespołach odbierających.
8. Zarząd Oddziału zobowiązany jest dostarczyć przewodniczącemu Oddziałowej Komisji Zegarowej pieczątkę o rozmiarach umożliwiających opieczętowanie taśmy zegarowej każdego zegara z napisem: Oddziałowa Komisja Zegarowa - Oddział /Sekcja/ ....................................
9. Wszystkie sporne sprawy wynikłe przy nastawieniu i odbiorze zegarów rozstrzyga Komisja Zegarowa, a jej decyzje podjęte wspólnie z Zarządem Oddziału są ostateczne pod warunkiem, że nie naruszają zasad niniejszego regulaminu.
10. Jeżeli lista startowo-zegarowa składa się z kilku kartek (nie stron) to Oddziałowa Komisja Lotowa (Oddziałowa Komisja Zegarowa) i Zespół Odbierający Zegary podpisują i opieczętowują każdą kartkę (nie stronę) tej listy.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"