Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin lotowo - zegarowy - Strona 4 Drukuj
Spis treści
Regulamin lotowo - zegarowy
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ IV

Komisje Lotowe

1. Dla sprawnego przeprowadzenia czynności związanych z wkładaniem gołębi na loty konkursowe powołuje się w oddziałach Oddziałowe Komisje Lotowe.
2. Oddziałowe Komisje Lotowe powołuje się na zebraniach przedlotowych Oddziału na sezon lotowy gołębi dorosłych i młodych.
3. Oddziałowej Komisji Lotowej przewodniczący Wiceprezes ds. organizacji lotów Oddziału, a w skład Komisji wybiera się w zależności od liczebności Oddziału i ilości sekcji w Oddziale nie mniej niż 3 osoby. Zaleca się, aby każdą sekcję reprezentował 1 przedstawiciel.
4. W razie nieobecności Wiceprezesa ds. organizacji lotów na danych locie jego funkcję przejmuje jeden z członków Komisji wytypowany przez prezesa Oddziału.
5. Zadaniem Oddziałowej Komisji Lotowej jest :
a. przyjmowanie list startowo - zegarowych od hodowców i opieczętowanie każdej kartki (nie strony) listy przez Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Lotowej,
b. odbiór obrączek kontrolnych od hodowców,
c. powoływanie zespołów wkładaniowych,
d. wydawanie zespołom wkładaniowym list startowo - zegarowych wraz z potrzebną ilością obrączek gumowych obowiązkowo wymieszanych,
e. wskazanie klatek, do których mają być włożone gołębie,
f. oznakowanie klatek dla wkładania samczyków i samiczek,
g. odbieranie od zespołów wkładaniowych list startowo ? zegarowych, sprawdzenie poprawności zapisu obrączek gumowych oraz podpisów zespołu wkładaniowego,
h. segregacje, podliczanie list startowo - zegarowych i sporządzanie protokołu zbiorczego,
i. zaplombowanie list startowo - zegarowych w skrzynce,
j. wyrywkowa kontrola zespołów wkładaniowych,
k. kontrola załadunku klatek, zamknięcia względnie zaplombowania klatek i mechanizmu otwierania kabiny, wyposażenie kabiny w pojniki na wodę i karmniki, wyposażenie zestawu w niezbędne akcesoria,
l. za bezpieczny i prawidłowy załadunek kabiny i klatek oraz prawidłowe wypełnienie dokumentu, jakim jest potwierdzenie odlotu gołębi, odpowiedzialny jest przewodniczący Oddziałowej Komisji Lotowej lub wyznaczony przez prezesa oddziału zastępca. Dane w zestawieniu wkładanych gołębi potwierdza czytelnym podpisem.
6. Zarząd Oddziału zobowiązany jest dostarczyć przewodniczącemu Oddziałowej Komisji Lotowej :
a. pieczątkę z napisem :
Oddziałowa Komisja Lotowa
Oddział /Sekcja/ ...................................
b. plombownicę wraz z wkrętami ustalonych znaków,
c. skrzynkę na przechowywanie list startowo ? zegarowych przystosowaną do dokładnego zamykania i plombowania.
7. Komisja Lotowa rozstrzyga wszelkie sporne sprawy związane z wkładaniem gołębi na lot, a jej decyzje podjęte wspólnie z Zarządem Oddziału są ostateczne, chyba, że naruszają postanowienia Statutu PZHGP i niniejszego regulaminu.
8. Jeżeli lista startowo-zegarowa składa się z kilku kartek (nie stron), to Oddziałowa Komisja Lotowa oraz Zespół wkładaniowy podpisują i opieczętowują każdą kartkę tej listy.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"