Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin lotowo - zegarowy - Strona 14 Drukuj
Spis treści
Regulamin lotowo - zegarowy
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ XVI

Przepisy końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Lotowo - Zegarowego są do bezwzględnego stosowania przez wszystkie jednostki organizacyjne PZHGP.
2. Przyjmowanie gołębi na wystawy wszystkich szczebli odbywa się na podstawie list oddziałowych.
3. Ustalenia pkt. 2 dotyczą również wyliczania Mistrzostwa Polski.
4. Zarządy jednostek organizacyjnych na podstawie podjętych uchwał mają prawo wydawania pisemnych upoważnień powołanym przedstawicielom do kontrolowania wkładania gołębi, ich przylotu i konstatowania, odbioru zegarów oraz obecności gołębi konstatowanych w gołębniku hodowcy. Kontrola dotyczy gołębi a nie gołębnika, a przy ESK montażu anten.
5. W razie odmowy przeprowadzenia kontroli w stosunku do jednostek organizacyjnych zostaną wyciągnięte sankcje Statutowe, a w stosunku do hodowcy sankcją jest pozbawienie wyników z danego lotu oraz skierowanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego.
6. Główna Komisja Lotowa przedstawia wzory poprawnego zapisu obrączki rodowej. I tak przy zachowaniu maksimum 15-to znakowego zapisu obrączki :
a. Nowe obrączki rodowe z oznaczeniem numeru identyfikacyjnego Oddziału powinny być zapisane w kolejności :
- Oznaczenie państwa (PL, DV, CZ ...)
- Numer Oddziału (z poprzedzającym zerem jako wyróżnikiem numeracji)
- Rocznik (zawsze 2 cyfry)
- Numer kolejny gołębia
np. PL-0123-01-1234
b. Jeżeli ze względu na numer kolejny gołębia zapis nie mieści się w 15-tu znakach, wtedy pominąć należy kreskę pomiędzy oznaczeniem państwa (PL, DV ...) i numerem Oddziału (zachowując poprzedzające numer Oddziału zero)
np. PL0123-01-12345
c. Stare obrączki rodowe z numerami Okręgów powinny być zapisane w kolejności :
- Oznaczenie państwa (RP, PL ...)
- Numer Okręgu (zawsze 2 cyfry)
- Rocznik (zawsze 2 cyfry)
- Numer kolejny gołębia
np. PL-01-96-123456
d. W przypadku obrączek rodowych specjalnych (np. DERBY) po oznaczeniu państwa zapisać ustalony symbol obrączki specjalnej
np. PL-DE-00-123456
e. Obrączki nie zawierające numeru Oddziału, czy Okręgu powinny być zapisywane w kolejności :
- Oznaczenie państwa
- Rocznik (zawsze 2 cyfry)
- Numer kolejny gołębia
np. BELG-01-1234567.
7. Dokumenty źródłowe dotyczące działalności lotowej, takie jak: spisy gołębi, listy startowo - zegarowe, taśmy zegarowe, protokoły nastawienia i otwierania zegarów, listy konkursowe, potwierdzenie odlotów itp. należy przechowywać w jednostkach organizujących loty przez okres 2 - ch lat.
8. Niniejszy Regulamin Lotowo - Zegarowy wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. 29 listopada 2003 roku.

 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"