Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin lotowo - zegarowy - Strona 13 Drukuj
Spis treści
Regulamin lotowo - zegarowy
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ XIV

Wyliczanie mistrzostwa, serii i najlepszych lotników

1. Zasady wyliczania mistrzostwa Oddziału, Rejonu Lotowego, Okręgu i MP oraz serii z poszczególnych lotów określają Uchwały bądź regulaminy współzawodnictwa poszczególnych jednostek organizujących te współzawodnictwa.
2. Uchwały lub regulaminy w sprawie wyliczania mistrzostwa muszą być oparte na niniejszym "Regulaminie", nie mogą być z nim sprzeczne, a ustalenia współzawodnictwa sformułowane ściśle, aby nie dopuścić do ich różnej interpretacji.
3. Przy wyliczaniu mistrzostwa, serii i najlepszych gołębi metodami, gdzie zlicza się punkty stałe za odległość - punkty stałe ustala organizator lotu, przez podanie w planie lotów.
4. Organizator lotów zobowiązany jest do opracowania takiego planu lotów, który zapewni wszystkim członkom udział w mistrzostwach jednostek wyższej rangi.

ROZDZIAŁ XV

Uprawnienie Zarządu Oddziału w sprawie zawieszenia członków Oddziału, za dokonane wykroczenia przez hodowcę w lotach

1. Na hodowcę, którego działalność jest sprzeczna z obowiązującym Regulaminem Lotowo - Zegarowym Zarząd Oddziału zgodnie z §55 ust. 11 Statutu PZHGP kieruje pozew (oskarżenie) do właściwej instancji Sądu Koleżeńskiego w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o naruszeniu przepisów.
2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału, uprawnionych do głosowania.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"