Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 83 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin lotowo - zegarowy - Strona 12 Drukuj
Spis treści
Regulamin lotowo - zegarowy
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ XIII

Sporządzanie list konkursowych

1. Rachmistrzowie.
a. listy konkursowe sporządza rachmistrz wybrany przez Zarząd jednostki sporządzającej listy konkursowe,
b. Zarządy Oddziałów zobowiązane są do zgłoszenia swoich rachmistrzów w Zarządzie Okręgu, który prowadzi rejestr rachmistrzów,
c. w przypadku stwierdzenia, że rachmistrz sfałszował wyniki lotu lub współzawodnictwa na jakimkolwiek szczeblu bądź dostarczył do wyliczenia mistrzostw materiały niezgodne ze stanem faktycznym zostaje skreślony z listy rachmistrzów przez Zarząd Okręgu, a obliczenia i listy przez niego wykonane unieważnić. Wykonanie obliczeń zlecić innemu rachmistrzowi.
2. Listy konkursowe sporządzają wyłącznie Oddziały PZHGP.
3. Warunkiem sporządzania samodzielnych list konkursowych jest włożenie na dany lot minimum 250 sztuk gołębi, a na lot powyżej 600 km minimum 150 sztuk.
4. Listy konkursowe sporządza się na podstawie materiałów źródłowych, którymi są :
a. lista startowo - zegarowa,
b. poświadczenie odlotu gołębi,
c. urzędowe pomiary odległości gołębników hodowców (współrzędne geograficzne).
5. Listę Konkursową układa się na podstawie wyliczonej szybkości gołębia, a w przypadkach, gdy szybkość lotu spada poniżej 750 m/min układanie listy konkursowej następuje na podstawie faktycznego czasu przylotu z uwzględnieniem różnic odległościowych w stosunku do średniej odległości lotu.
6. Szybkość lotu gołębia wylicza się w m/min do dwóch miejsc po przecinku.
7. O ile konkurs trwa dłużej niż 1 dobę z ?czasu? lotu gołębia odlicza się pory nocne, które przyjmuje się :
a. przy lotach gołębi dorosłych od godz. 22°° - 4°°,
b. przy lotach gołębi młodych od godz. 21°° - 5°°, przy stosowaniu w kraju czasu letniego
8. Konstatowane z jakichkolwiek przyczyn gołębie w czasie pory nocnej, tj. pomiędzy 22.00 ? 4.00 zalicza się z czasem przylotu - 4:00:00.
9. Oddziały mogą sporządzić listy konkursowe na bazie :
a. 1 : 5 tj. 20 % z wkładanych gołębi,
b. 1 : 4 tj. 25 % z wkładanych gołębi,
c. 1 : 3 tj. 33 % z wkładanych gołębi.
10. Ustalając ilość konkursów, końcówkę po przecinku zaokrągla się do pełnego konkursu.
11. Przy lotach katastroficznych listę konkursową zamyka się zgodnie z Rozdz. IX pkt. 12 niniejszego ?Regulaminu?.
12. W przypadku, gdy lista konkursowa sporządzona jest na bazie 1 : 4 lub 1 : 3 obowiązkowo po konkursie kończącym bazę 1 : 5 musi być podkreślenie z napisem : "koniec konkursu - baza 1 : 5".
13. Zarządy Oddziałów w terminie 14 dni po odbytym locie zobowiązane są przesłać listę konkursową do Zarządu Okręgu podpisaną przez dwóch członków Zarządu oraz opieczętowaną każdą stroną pieczęcią Oddziału. Hodowcy mają prawo do reklamacji błędnych wyników w terminie do 7 dni od dnia opublikowania listy konkursowej.
14. Zarządy Okręgów prowadzą rejestr list oddziałowych i przechowują je przez okres minimum 3 lat. Listy te stanowią podstawowy dokument świadczący o zdobyciu konkursu dla organizowanych przez Okręgi i Zarząd Główny PZHGP wystaw oraz mistrzostw Okręgu i Mistrzostw Polski.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"