Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin organizacyjny - Strona 9 Drukuj
Spis treści
Regulamin organizacyjny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ IX

ABSOLUTORIUM KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 1
Komisje Rewizyjne zgodnie z § 37 ust. 3, § 48 ust. 2 pkt. b) i § 56 ust. 2 pkt. b) i c) Statutu PZHGP stawiają wniosek dla poszczególnych Zarządów PZHGP o udzielenie absolutorium.

§ 2
Nie otrzymanie absolutorium przez Zarząd Oddziału na Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów Oddziału powoduje, że Oddziałowa Komisja Rewizyjna zawiadamia na piśmie w ciągu 14 dni Zarząd Okręgu PZHGP o nieotrzymaniu przez Zarząd Oddziału absolutorium.
Zarząd Okręgu PZHGP w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia, dokonuje wspólnie z Okręgową Komisją Rewizyjną kontroli dokumentów, które stanowiły powód wniosku Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
W przypadku potwierdzenia stawianych zarzutów przez Oddziałową Komisję Rewizyjną, Zarząd Okręgu PZHGP na podstawie § 53 ust. 1 Statutu PZHGP zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów Oddziału celem: złożenia sprawozdania stwierdzonych nadużyć finansowych i organizacyjnych, wybrania nowego Prezesa i Zarządu Oddziału PZHGP, po jego uprzednim zawieszeniu zgodnie z § 44 ust. 9 i 10 Statutu PZHGP skierowania oskarżenia do właściwej instancji Sądu Koleżeńskiego PZHGP na Prezesa i Członków Zarządu Oddziału zgodnie z art. 2 § 3, 4 i 5 Rozdz. II Regulaminu Sądu Koleżeńskiego, skierowania sprawy do władz powołanych do ścigania przestępstw (Urząd Skarbowy, Prokuratura), jeżeli sprawa nie kwalifikuje się do załatwienia wewnątrz Związku.
W przypadku nie stwierdzenia stawianych zarzutów na Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów Oddziału przez Komisję Rewizyjną, Zarząd Okręgu PZHGP przedstawia na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów Oddziału sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i zgodnie z § 56 ust. 2 pkt. c) Statutu PZHGP i stawia wniosek o udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy Zarządowi Oddziału PZHGP.

§ 3
Nie otrzymanie absolutorium na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej przez Zarząd Okręgu PZHGP na podstawie § 45 ust. 2 pkt. b) Statutu PZHGP powoduje, że Okręgowa Komisja Rewizyjna w ciągu 14 dni od Okręgowego Zebrania Sprawozdawczego, zawiadamia na piśmie Prezydium Zarządu Głównego PZHGP.
Prezydium Zarządu Głównego PZHGP wspólnie z Główną Komisją Rewizyjną dokonują kontroli dokumentów, które stanowiły powód nieudzielania absolutorium Zarządowi Okręgu PZHGP.
W przypadku potwierdzenia stawianych zarzutów na Zebraniu Sprawozdawczym, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP na podstawie § 43 ust. 1 i 2 Statutu PZHGP, zwołuje Nadzwyczajne Okręgowe Walne Zebranie Delegatów celem: przekazania stwierdzonych nadużyć finansowych i organizacyjnych, wybrania nowego Prezesa i Zarządu Okręgu PZHGP, po jego uprzednim zawieszeniu zgodnie z § 34 ust. 15 i 16 Statutu PZHGP, skierowania oskarżenia do właściwej instancji Sądu Koleżeńskiego na Prezesa i Członków Zarządu Okręgu, zgodnie z art. 2 § 3, 4 i 5 Rozdz. II Regulaminu Sądu Koleżeńskiego, skierowanie sprawy do władz powołanych do ścigania przestępstw (Policja, Prokuratura), jeżeli sprawa nie kwalifikuje się do załatwienia wewnątrz Związku.
W przypadku nie stwierdzenia stawianych zarzutów na Zebraniu Sprawozdawczym wynikającym z § 45 ust. 2 pkt. b) Statutu PZHGP, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zwołuje ponowne zebranie sprawozdawcze z udziałem Delegatów Oddziałów należących terytorialnie do danego Okręgu oraz przewodniczących Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, przedstawiając sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli oraz stawia wniosek o udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy Zarządowi Okręgu PZHGP.
Jeżeli absolutorium dotyczyło Okręgowego Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zwołuje Nadzwyczajne Okręgowe Walne Zebranie Delegatów, zgodnie z § 43 Statutu PZHGP celem przedstawienia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli oraz postawienia wniosku o udzielenie absolutorium za okres 4-letniej kadencji.

§ 4
Pozostałe zasady działania Komisji Rewizyjnej muszą być zgodne z obowiązującym REGULAMINEM KOMISJI REWIZYJNEJ, uchwalonym przez KWZD w dniu 17.04.1983 roku.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"