Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin organizacyjny - Strona 7 Drukuj
Spis treści
Regulamin organizacyjny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ VII

OBR?CZKI RODOWE, TRYB ZGŁASZANIA GOŁĘBI PRZYBŁ?KANYCH, WYDAWANIE DUPLIKATóW KART WŁASNO?CI GOŁĘBIA

§ 1
1. Zgodnie z § 8 ust. 5 Statutu PZHGP, Związek realizując swoje podstawowe cele, prowadzi między innymi centralne rozdzielnictwo obrączek rodowych.
Zarząd Główny jest jedyną jednostką władzy w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, wydającą licencje produkcji obrączek rodowych na terenie kraju i za granicą.
Wyprodukowana obrączka rodowa przez jednostkę produkcyjną, która otrzymała licencję i zlecenie z Zarządu Głównego PZHGP, posiada następujący opis na obrączce:
symbol - PL,
numer Oddziału,
rocznik,
numer obrączki rodowej od 1 do wysokości zleconej,
Ponadto każdego roku musi nastąpić zmiana koloru obrączki plastikowej.
Równocześnie z produkcją obrączek rodowych następuje wykonanie Kart Tożsamości.
Pozostałe dane obrączki rodowej stanowią tajemnicę służbową PZHGP.
2. Sprawy obrączek kontrolnych reguluje Regulamin Lotowo-Zegarowy.

§ 2
1. Zarząd Główny prowadzi centralny wykaz rozprowadzonych obrączek rodowych, wraz z adresami jednostek organizacyjnych.
2. Zarządy Okręgów odbieraj obrączki rodowe na dany rok w miesiącu grudniu i rozprowadzają je na Oddziały według wcześniejszych zamówień.
3. Zarządy Oddziałów zobowiązane są prowadzić imienną ewidencję rozprowadzonych obrączek rodowych. Zarządy Oddziałów zobowiązane są również do dopilnowania aby w okresie pięciu lat hodowca nie otrzymał obrączek rodowych o tej samej numeracji.
Terminy składania zamówień, należność za wykonaną obrączkę rodową, ilość zamówionych obrączek rodowych, odbiór i terminy wykonania obrączek rodowych, ustalane będą poprzez wydawany coroczny komunikat Prezydium Zarządu Głównego PZHGP na podstawie § 31 ust. 6 Statutu PZHGP.

§ 3
Wydanie duplikatu Karty Własności polskiego gołębia pocztowego następuje wyłącznie na wniosek Zarządu Oddziału PZHGP, który wydał obrączkę rodową, na podstawie pisemnego zgłoszenia do Biura Zarządu Głównego PZHGP.
Na zagraniczne gołębie pocztowe duplikaty nie będą wydawane.

§ 4
Postanowienia końcowe:
1. Pisemne wystąpienia jednostek organizacyjnych PZHGP o duplikaty Kart Własności gołębia, Zarząd Główny PZHGP przechowuje przez 3 lata.
2. Wszelkie spory wynikłe z gołębiami przybłąkanymi rozpatrywane będą przez Sądy Koleżeńskie PZHGP według zakresu działania i jego właściwości.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"