Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin organizacyjny - Strona 6 Drukuj
Spis treści
Regulamin organizacyjny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ VI

WYBORY DO WŁADZ I KADENCJE

§ 1
1. Zgodnie z § 27 Statutu PZHGP, kadencja władz związkowych wszystkich szczebli trwa 4 lata. Ewentualne wybory uzupełniające do władz Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Oddziału oraz trzyosobowego Zarządu Sekcji na wskutek nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, nie przerywają 4-letniej kadencji. Ponadto ustala się zasadę, że wszystkie kadencje władz związkowych, bez względu na termin wyboru, wygasają w roku zakończenia kadencji Zarządu Głównego.
2. Zebrania sprawozdawcze oraz sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich ogniwach Związku odbywają się w następujących okresach:
a) w miesiącu styczniu - Sekcje,
b) w miesiącu lutym - Oddziały,
c) w miesiącu marcu - Okręgi,
d) w miesiącu kwietniu - Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
3. Delegatem na zebrania sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze i Krajowy Walny Zjazd Delegatów, może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych, pod warunkiem, że wybór nastąpi w jego macierzystej Sekcji, Oddziale i Okręgu (delegat na KWZD), oraz posiada wymagany zgodnie z § 13 Statutu PZHGP staż związkowy do poszczególnych władz Związku.
Delegatem na zebrania sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze i Krajowy Walny Zjazd Delegatów nie może być członek zwyczajny, jeżeli został ukarany orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
Hodowca, zgodnie z art. 23 Rozdz. XX Regulaminu Sądu Koleżeńskiego, może być wybierany we wszystkich władzach i na wszystkich szczeblach PZHGP, jeżeli nastąpiło zatarcie kary przez Główny Sąd Koleżeński.
Zatarcie kary, które nastąpiło na podstawie postanowienia Głównego Sądu Koleżeńskiego jest równoznaczne, że kary nie było.

§ 2
Z prawem wyborczym czynnym i biernym udział biorą delegaci:
a) w Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów wg klucza:
1 delegat na każde 300 członków Okręgu, następny delegat na 151 członków Okręgu.
b) w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów wg klucza:
do 500 członków należy w Oddziałach wybrać 40 delegatów,
od 501-800 członków należy w Oddziałach wybrać 45 delegatów,
od 801-2000 członków należy w Oddziałach wybrać 50 delegatów,
od 2001-5000 członków należy w Oddziałach wybrać 55 delegatów,
pow. 5001 członków należy w Oddziałach wybrać 1 delegata na 70 członków,
c) w Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów wg klucza: wszyscy członkowie Oddziału, jeżeli ich liczba nie przekracza 90 członków, lub nie posiadają Sekcji, jeżeli liczba członków Oddziału przekracza 90 członków, to udział w Walnym Zebraniu, z czynnym i biernym prawem wyborczym, biorą delegaci wybrani w Sekcjach wg klucza:
do 120 członków - 1 delegat na 3 członków Sekcji,
od 121 do 200 członków - 1 delegat na 4 członków Sekcji,
pow. 200 członków - 1 delegat na 5 członków Sekcji,
d) w Walnym Zebraniu Sekcji uczestniczą wszyscy jej członkowie.

§ 3
Z biernym prawem wyborczym udział biorą:
a) w Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów - członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz przewodniczący Kolegium Sędziów,
b) w Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów - członkowie Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,
c) w Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów - członkowie Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"