Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin organizacyjny - Strona 2 Drukuj
Spis treści
Regulamin organizacyjny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 1
Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 i z 1990 r. Nr 14, poz. 86).

§ 2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego miasto Chorzów.

§ 3
Jednostkami terenowymi Związku są:
a) OKRĘGI - tworzone przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 1000 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Okręgu określa uchwałą Zarząd Główny.
b) ODDZIAŁY - tworzone są przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co najmniej 100 członków. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału, określa uchwała Zarządu Okręgu.

§ 4
Na terenie o dużym zagęszczeniu członków, mogą być tworzone Sekcje. Sekcja jest jednostką pomocniczą Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w § 58 Statutu PZHGP i niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

§ 5
Dla sprawnego przeprowadzenia lotów, oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego, może nastąpić łączenie Oddziałów w Rejony Lotowe. Rejony Lotowe powoływane przez Zarząd Okręgu PZHGP, są jednostkami pomocniczymi i działają zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"