Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin Dyscyplinarny - Strona 10 Drukuj
Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ X

Protokoły

 Art. 10.

1. Z przebiegu czynności KD spisuje się protokoły, w szczególności spisania protokołu wymaga przesłuchanie stron i świadków.
2. Do protokołu czynności postępowania dyscyplinarnego wciąga się z możliwą dokładnością :
a. dokładne oznaczenie miejsca i czasu dokonania czynności,
b. imiona i nazwiska osób biorących w nich udział,
c. przebieg całej czynności,
d. wnioski i oświadczenia stron,
e. zapadłe orzeczenia.
3. Osoby biorące udział w czynności mogą żądać wciągnięcia do protokołu wszystkiego, co dotyczy ich praw lub interesów.
4. Protokół stanowi wyłączny dowód zachowania form postępowania.
5. Protokół rozprawy dyscyplinarnej podpisują przewodniczący i protokolant oraz strony, a z posiedzenia niejawnego przewodniczący i protokolant.
6. Przed podpisaniem protokołu przez strony należy go odczytać i zaznaczyć to w protokole.
7. Osoba mająca podpisać protokół może zgłosić poprawki i uzupełnienia, które należy umieścić na końcu protokołu przed podpisaniem.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"