Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin Dyscyplinarny - Strona 9 Drukuj
Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ IX

?wiadkowie

 

Art. 9.

1. ?aden członek PZHGP nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem krewnych i powinowatych.
2. ?wiadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić go na odpowiedzialność lub hańbę.
3. Kolejność przesłuchania świadków wyznacza przewodniczący z tym, że w pierwszej kolejności powinni zeznawać świadkowie dowodowi, a potem świadkowie obrony. ?wiadkowie, którzy nie złożyli jeszcze zeznań, nie mogą być obecni przy przesłuchaniu innych świadków.
4. Przed przesłuchaniem świadka uprzedza się go o prawie do odmowy zeznań i odpowiedzialności za złożenie fałszywych zeznań.
5. ?wiadkowie, których zeznania przeczą sobie wzajemnie, mogą być skonfrontowani.
6. Zeznanie świadka po zapisaniu do protokołu będzie mu odczytane i może zostać przez świadka sprostowane.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"