Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 97 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin Dyscyplinarny - Strona 7 Drukuj
Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ VII

Terminy

Art. 7.

1. Do biegu terminu nie wlicza się dnia, w którym otrzymano pismo.
2. Koniec terminu, który miałby upłynąć w niedzielę lub ustawowo uznany dzień wolny od pracy, przypada na następny dzień powszedni.
3. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w Urzędzie Pocztowym.
4. Termin do złożenia oskarżenia wynosi 12 miesięcy od daty ujawnienia sprawy, niepóźniej jednak niż 2 lata od popełnienia czynu zarzucanego aktem oskarżenia.
5. O posiedzeniach jawnych KD zawiadamia strony i osoby zainteresowane na 14 dni przed posiedzeniem. W przypadkach pilnych terminów, może on być skrócony do 7 dni.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"