Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin Dyscyplinarny - Strona 6 Drukuj
Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ VI

Doręczenie Wezwań i Innych Pism

Art. 6

1. Wezwanie wysłane przez KD powinno być opatrzone podpisem przewodniczącego KD lub członka Komisji działającego w jego imieniu oraz pieczątką „Przewodnicz?cy KD przy Zarz?dzie .......................".
2. W wezwaniu należy wskazać :
a. Imię, nazwisko i adres wezwanego,
b. W jakim charakterze i w jakiej sprawie się go wzywa,
c. miejsce, dzień i godzinę wstawiennictwa
d. nazwę i dokładny adres KD, która wzywa.
3. Wezwanie doręcza się przez pocztę listem poleconym lub przez gońca za potwierdzeniem.
4. Wręczenie wezwania może też nastąpić bezpośrednio w siedzibie organizacji PZHGP za potwierdzeniem. W przypadku odmowy przyjęcia wezwania, osoba doręczająca stwierdza ten fakt na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Wezwanie wówczas uznaje się za doręczone prawidłowo.
5. Strony zobowiązane są powiadomić KD o każdej zmianie swego zamieszkania.
6. Korespondencję KD wysyła poprzez sekretariat właściwego zarządu PZHGP.
7. KD korzysta z pieczątki firmowej organizacji, przy której działa.
8. Wszelkie pisma przeznaczone do uczestników postępowania doręcza się w taki sposób, aby ich treść nie była dostępna osobom niepowołanym.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"