Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin Dyscyplinarny - Strona 5 Drukuj
Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ V

Akt Oskarżenia (Pozew)


Art. 5.

1. Akt oskarżenia powinien zawierać :a. imię i nazwisko sprawcy lub nazwę i aktualny adres stron,b. dokładne określenie zarzucanego czynu ze wskazaniem : czasu, miejsca i innych okoliczności zarzucanego czynu,c. uzasadnienie oskarżenia wraz z podaniem dowodów, o których przeprowadzenie przez Komisję wnosi oskarżyciel,d. wykaz świadków wraz z ich adresami, o których przesłuchanie oskarżyciel (wnioskodawca) na rozprawie wnosi,e. do aktu oskarżenia należy dołączyć tyle odpisów, ile jest osób, przeciwko którym oskarżenie jest skierowane.
2. KD ma obowiązek przekazania oskarżonemu, wraz z wezwaniem na rozprawę, aktu oskarżenia (pozwu) celem zapoznania się z nim oskarżonego oraz przygotowania ewentualnej obrony.
3. Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom formalnym, określonym w punkcie 1 Art. 5, przewodniczący zwraca go oskarżycielowi celu usunięcia braków w ciągu 14 dni. W postanowieniu o zwrocie przewodniczący wskazuje, w jakim kierunku akt oskarżenia należy uzupełnić. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela. Ponowne wszczęcie postępowania o oskarżenie tej samej osoby, w tej samej sprawie, przez ten sam podmiot uprawniony jest niedopuszczalne.
4. Ewentualne zaniedbania ze strony członków zarządu, a skutkujące koniecznością umorzenia postępowania z wyżej wskazanego powodu, rodzą ich odpowiedzialność przed KD.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"