Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin Dyscyplinarny - Strona 3 Drukuj
Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ III

WYŁ?CZENIA CZŁONKA KD


Art. 3.

1. Członek KD jest wyłączony z mocy niniejszego regulaminu, jeżeli :
a. w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku, że wynik rozpoznania sprawy może nie być obiektywny,
b. w sprawach krewnych lub powinowatych w linii prostej do II stopnia,
c. w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia,
d. w sprawach, w których był świadkiem czynu.Nie zależnie od przyczyn wymienionych wyżej KD wyłącza członka na jego żądanie lub wniosek strony, jeżeli zachodzi taki stosunek, który może wywołać wątpliwości, co do bezstronności członka.
2. Wniosek stron o wyłączenie członka należy złożyć na piśmie lub ustnie do protokółu wraz z uzasadnieniem.
3. Postanowienie o wyłączeniu członka wydaje KD w składzie 3 członków na posiedzeniu niejawnym.
4. W przypadku wyłączenia przewodniczącego KD lub jego nieobecności, przewodniczącego wybiera się z pozostałych członków KD.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"