Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin Dyscyplinarny - Strona 17 Drukuj
Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ XVII

Przywrócenie Praw, Zatarcie Kary

 

Art. 18.

1. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, wpis o skazaniu usuwa się z rejestru o skazanych. Zarząd Oddziału z urzędu dokonuje zatarcia kar określonych w art. 13, pkt.8a, przy uwzględnieniu wymogów art. 18, pkt.3. Odpis postanowienia o zatarciu przesyła Głównej KD.
2. Hodowca – członek PZHGP – skazany prawomocnym orzeczeniem KD na karę określoną w art. 13, pkt.8b, ma prawo po upływie 3 lat od odbycia kary i jego ponownym przyjęciu na członka Związku ubiegać się o jej zatarcie. Organem, który dokonuje zatarcia w tym przypadku jest GKD. GKD dokonuje tego na podstawie wydanego postanowienia w trybie zaocznym. Postanowienia wydane przez GKD są ostateczne i nie służą na nie zażalenie. GKD postanowienia powyższe przekazuje do Zarządu Oddziału PZHGP, do którego należy hodowca starający się o zatarcie kary.
3. W razie skazania na karę określoną w Art. 13, pkt. 8 ppkt. a-1) oraz a-2) ulegają one zatarciu z mocy prawa po upływie roku od ich prawomocnego nałożenia, zaś w Art. 13, pkt. 8 ppkt. a-3) oraz a-4) z upływem roku od ich wykonania.
4. Zatarcie kar określonych w Art. 13, pkt. 8b niezależnie od powyższego następuje z mocy samego prawa z upływem 6 lat od jej odbycia.
5. Wykluczenie ze Związku nie podlega zatarciu nawet w przypadku otrzymania Prawa Łaski.
6. Zatarcie kary jest równoznaczne, że kary nie było. Hodowca może być wybierany we wszystkich władzach i na wszystkich szczeblach PZHGP.
7. Główna Komisja Dyscyplinarna PZHGP prowadzi rejestr zatarcia kar.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"