Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin Dyscyplinarny - Strona 16 Drukuj
Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ XVI

Wykonanie Orzeczenia

Art. 17.

1. Orzeczenie podlega wykonaniu natychmiast po jego uprawomocnieniu się.
2. Wykonanie prawomocnego orzeczenia KD lub instancji odwoławczej, przeprowadza Zarząd Oddziału, którego oskarżony jest lub był członkiem przed wszczętym postępowaniem przed KD.
3. KD, które wydały prawomocne orzeczenia (w tym Zarząd Główny) przekazują odpis sentencji prawomocnego orzeczenia :
a. zarządowi oddziału, którego oskarżony jest lub był członkiem, celem wykonania orzeczenia,
b. do rejestru centralnego, który prowadzony jest przy Głównej Komisji Dyscyplinarnej.
4. O wykonaniu ostatecznego orzeczenia zawiadamia się jednostkę nadrzędną i Główną Komisję Dyscyplinarną.
5. Akta sprawy przechowuje KD, która orzekała w I instancji.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"