Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Regulamin Dyscyplinarny - Strona 15 Drukuj
Spis treści
Regulamin Dyscyplinarny
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ XV

Odwołanie

 

Art. 15.

1. Od orzeczenia wydanego przez KD w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do II instancji w terminie 14 dni od momentu otrzymania orzeczenia. Organem odwoławczym od orzeczenia KD Oddziału w każdym przypadku jest KD Okręgu, do którego oskarżony (pozwany) należy.
2. Odwołanie wnosi się do organu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Ten z kolei niezwłocznie przesyła je wraz z aktami sprawy do organu II instancji.
Art. 16.
1. Rozpatrzenie sprawy w II instancji odbywa się bez względu na nie stawiennictwo jednej lub dwóch stron. Wydane orzeczenie nie jest w żadnym razie zaoczne.
2. Druga instancja może zmienić orzeczenie KD I instancji, o ile w związku z dokonanymi w postępowaniu odwoławczym ustaleniami istnieją dostateczne dowody do takiego rozstrzygnięcia. KD II instancji może też zwrócić sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji. W takim przypadku KD II instancji ma obowiązek wskazania, w jakim kierunku należy uzupełnić materiał dowodowy sprawy.
3. Orzeczenie wydane w II instancji jest prawomocne i nie podlega odwołaniu.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"