Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Statut PZHGP - Strona 7 Drukuj
Spis treści
Statut PZHGP
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ VII

GŁóWNA KOMISJA REWIZYJNA


§ 33

Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona :
- przewodniczącego,
- zastępcę przewodniczącego,
- sekretarza.

§ 34

Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy :
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Związku z wyjątkiem działalności Głównej Komisji Dyscyplinarnej,
2. Składanie na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdań oraz stawianie wniosków o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego i Prezydenta Związku,
3. Składanie na wiosennym posiedzeniu Zarządu Głównego rocznych sprawozdań z kontroli Prezydium Zarządu Głównego oraz stawianie wniosku o absolutorium za roczną działalność dla tego organu władzy,
4. Przedstawianie Zarządowi Głównemu lub jego Prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,
5. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów,
6. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej, uprawnionych do głosowania.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"