Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Statut PZHGP - Strona 16 Drukuj
Spis treści
Statut PZHGP
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ XIX

MAJ?TEK ZWI?ZKU


§ 65

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Związku wymagana jest uchwała odpowiedniego organu Związku (na danym szczeblu) i podpisy dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ XX

ZMIANY STATUTU I ROZWI?ZANIE ZWI?ZKU


§ 66

Zmiana Statutu wymaga uchwały Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, powziętej większością, co najmniej 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby wybranych delegatów.

§ 67

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, powziętej większością, co najmniej 2/3 głosów ogólnej liczby wybranych delegatów.
2. W razie powzięcia przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów uchwały o rozwiązaniu Związku, Zjazd powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwałami Zjazdu przeprowadzi likwidację.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79, poz. 855, z 2001 roku).
4. Zarządy Okręgów w terminie jednego roku od wejścia w życie niniejszego Statutu uzyskają osobowość prawną. Okręgi, które nie spełnią tego wymogu zostaną przez Zarząd Główny rozwiązane.

Statut niniejszy uchwalony został przez Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów obradujący w dniu 23 stycznia 2004 roku w Katowicach.

Statut niniejszy został zarejestrowany Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydziału VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06.02.2004. - sygnatura sprawy : KA.VIII NS-REJ.KRS/2291/4/646.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"