Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 81 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Statut PZHGP - Strona 14 Drukuj
Spis treści
Statut PZHGP
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ XV

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA


§ 59

1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Do zadań Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należy :
a. kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału, Zarządu Oddziału i Sekcji z wyjątkiem działalności Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,
b. składanie na Walnym Zebraniu Oddziału Członków lub Delegatów sprawozdań, oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,
c. składanie na wiosennym Walnym Zebraniu Oddziału rocznych sprawozdań z kontroli działalności Zarządu Oddziału, oraz stawianie wniosku o absolutorium za roczną działalność,
d. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.
3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
4. Uchwały Oddziałowej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większości głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAI. XVI

ODDZIAŁOWA KOMISJA DYSCYPLINARNA


§ 60

1. Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Do zadań Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej należy :
a. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Oddziału w zakresie :
- sporów powstałych między członkami Związku,
- naruszanie przez członków przepisów związkowych i podważanie autorytetu Związku,
b. wymierzanie kar zgodnie z § 15 Statutu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału.
3. Działalność Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej opiera się na Regulaminie Komisji Dyscyplinarnych uchwalonym przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.
4. Orzeczenia i postanowienia Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej zapadają zwykłą większością głosów.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"