Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Statut PZHGP - Strona 11 Drukuj
Spis treści
Statut PZHGP
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ XII

OKRĘGOWA KOMISJA DYSCYPLINARNA


§ 49

1. Okręgowa Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
2. Do zadań Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej należy :
a. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków władz okręgowych i naczelnych Związku z terenu działania Okręgu w zakresie:
- sporów powstałych między nimi, jak również sporów między nimi, a członkami Związku,
- naruszenia przez nich przepisów Związku i podważanie jego autorytetu,
- działania na szkodę Związku,
b. rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń wydanych w I instancji przez Oddziałowe Komisje Dyscyplinarne,
c. wymierzanie kar zgodnie z § 15 Statutu,
d. składanie sprawozdań na Okręgowym Zebraniu Delegatów.

§ 50

Działalność Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej opiera się na Regulaminie Komisji Dyscyplinarnych, uchwalonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.

§ 51

Orzeczenia i postanowienia Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej zapadają zwykłą większością głosów.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"