Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 

Reklamy

Reklama

Kampol

Statut PZHGP - Strona 2 Drukuj
Spis treści
Statut PZHGP
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Wszystkie strony

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA


§ 5

1. Zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych.
2. Racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego.
3. Rozszerzanie wśród członków wiedzy o życiu ptaków.
4. Organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji.
5. Prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków Związku i sympatyków.

§ 6

1. Cele swoje Związek realizuje przez :
2. Współdziałanie z władzami i instytucjami naukowymi zainteresowanymi działalnością Związku,
3. Wydawanie fachowego miesięcznika "Hodowca Gołębi Pocztowych", oraz innych wydawnictw fachowych,
4. Ustalanie i koordynowanie pracy hodowlanej poszczególnych członków przez :
 a. wytyczanie głównych celów hodowli gołębi pocztowych,
 b. inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form oddziaływania na racjonalny rozwój hodowli gołębi pocztowych poprzez np.: wystawy gołębi, odczyty, seminaria, szkolenia, dyskusje,
 c. organizowanie klubów specjalistycznych zainteresowań,
5. Centralne prowadzenie rozdzielnictwa obrączek rodowych,
6. Propagowanie zasad etyki hodowlanej i stworzenie warunków do realizowania tych zasad,
7. Udzielanie pomocy ogniwom związkowym w ramach posiadanych środków rzeczowo-finansowych,
8. Reprezentowanie interesów Związku wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej, oraz wobec organizacji społecznych, gospodarczych i zawodowych,
9. Utrzymywanie łączności w dziedzinach fachowych i organizacyjnych z pokrewnymi związkami z zagranicy,
10. Związek może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.


 

Kopiowanie treści czy fotografii bez zgody autorów zabronione.
Za publikowane treści odpowiada J&T Nowak - wydawca miesięcznika "Złotygołąb"